Warunki współpracy

Aby rozpocząć współpracę niezbędne jest zawarcie umowy o współpracy w ramach Grupy. Umowa gwarantuje obopólne zachowanie poufności współpracy.

Udział w grupowych zakupach towarów i usług dostępny jest dla każdego Uczestnika Grupy. Korzystanie ze standardowych zakupów nie wymaga żadnych innych działań, oparte jest jednak na zasadzie przedpłaty za zamówiony towar. Uzyskanie innych warunków handlowych wymaga podpisania szczegółowej umowy określających szczegółowo prawa i obowiązki stron.

O rozpoczęciu akcji zakupowej będziemy informować wszystkich uczestników Grupy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej Grupy Zakupowej dla Obszarów Wiejskich: www.grupa-zakupowa.pl