Redukcja kosztów

Skutecznym narzędziem do obniżania kosztów działalności będą wspólne zakupy dla uczestników Grupy. Skala naszej Grupy powoduje, że jesteśmy w stanie negocjować upusty nieosiągalne dla pojedynczego przedsiębiorcy. Dotyczy to tych produktów i usług, których najwięcej potrzeba do prowadzenia działalności uczestników Grupy.

W chwili obecnej oferujemy:
- folię do belowania sianokiszonek AGROSTAR
- folię do zakiszania w pryzmach AGROSTAR COEX-3
- siatkę rolniczą Tama Polska S.A.
- sznurek rolniczy BEZALIN S.A.
- nawozy:
    - Granukal
    - nawozy organiczno-mineralne Puccioni
- lizawki solne Kłodawa S.A.
- sól drogową Kłodawa S.A.
- sól spożywczą Kłodawa S.A.
- mikroorganizmy EM Greenland