Nawozy

Nawozy wapniowe

Wapnowanie regeneracyjne, określane również jako wapnowanie rekultywacyjne dotyczy zabiegu wapnowania gleb o bardzo kwaśnym i silnie kwaśnym odczynie, którego granice stanowi pH 5,0.

Powierzchnia użytków rolnych według GUS w Polsce wynosi około 16,2 mln ha. Z ogólnej powierzchni gleb gruntów ornych ponad 30% tzn. około 3,7 mln ha wymaga wapnowania regeneracyjnego. Z kolei z ogólnej powierzchni użytków zielonych wapnowania regeneracyjnego wymaga 39% tzn. około 1,1 mln ha. Problem gleb wymagających wapnowania regencyjnego dotyczy przede wszystkim gleb bardzo lekkich i lekkich oraz użytków zielonych.

Wyróżnikiem gleb o odczynie pH poniżej 5.0 jest występowanie w wysokich stężeniach szkodliwych dla roślin, a pośrednio dla zwierząt i ludzi, związków manganu i przede wszystkim glinu. Gleby takie wykazują ponadto szereg ujemnych właściwości biologicznych, fizycznych i chemicznych. Można tu wymienić, ograniczona aktywność pożytecznych mikroorganizmów (bakterie nitryfikacyjne), podatność na procesy rozmywania i utłaczania, zmniejszona przyswajalność większości składników pokarmowych roślin (głównie fosforu, potasu i molibdenu) oraz zwiększoną dostępność dla roślin metali ciężkich (głównie kadmu i ołowiu). Dla przykładu, jak wynika z najnowszych badan okręgowych stacji chemiczno-rolniczych w grupie gleb bardzo kwaśnych (pH poniżej 4,5) ponad 50% gleb charakteryzuje się bardzo niska i niska zawartością przyswajalnego fosforu, a ponad 65% - bardzo niska i niska zawartością przyswajalnego potasu.

Gleby o pH poniżej 5,0 wykazują ponadto bardzo mała odporności na procesy degeneracyjne, erozje, ubytek zawartości substancji organicznej, a przede wszystkim na dalsze zakwaszanie m.in. z uwagi na opad kwaśnych substancji z atmosfery (tlenki siarki i azotu oraz amoniak) i zakwaszające działanie nawozów mineralnych, głównie azotowych. Może to doprowadzić w krótkim czasie do całkowitej degradacji takich gleb wyrażającej się rozpadem minerałów ilastych i nagromadzaniem kwaśnych związków próchnicowych.Granukal

Kreda wydobywana z dna morskiego, powstała przed ok. 150 mln lat na skutek obumierania organizmów jednokomórkowych z pancerzem wapniowym oraz odkładania się alg wapniowych.

Nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb. Wysokoprocentowa zawartość CaO i MgO w produkcie decyduje o dużej sile zobojętniania tego nawozu i gwarantuje doskonałą skuteczność odkwaszania, ponieważ w nawozie obok wapnia pojawia się magnez.

Granukal szybko i skutecznie podnosząc pH gleby, zwiększa pobieranie składników (N, P, K, Mg, S) przez rośliny. Poprawia strukturę gleby i ukorzenienie roślin. Nie niszczy mikroflory glebowej. Zwiększa mineralizację nawozów organicznych i resztek pożniwnych.

Granulowany nawóz doskonale nadaje się do nawożenia upraw polowych, sadowniczych, warzywnych oraz użytków zielonych, może być stosowany również w uprawach szklarniowych warzyw i kwiatów, a także na trawnikach. Optymalnym terminem stosowania wydaje się nawożenie po zbiorach zbóż lub innych roślin, kiedy system zabiegów pożniwnych zapewnia odpowiednie wymieszanie nawozu z glebą. Organiczne pochodzenie kredy, zapewnia jej niespotykaną miękkość nawet w formie granulowanej, dzięki czemu możemy stosować ten produkt pogłównie, bez konieczności mieszania z glebą.

Granukal sprawdza się idealnie w uprawie roślin wieloletnich, a zwłaszcza sadowniczych, gdzie efektywność wapnowania jest mocno ograniczona poprzez konieczność stosowania nawozów wapniowych jedynie powierzchniowo, dla lepszych efektów działania, w tym przypadku nawóz należy stosować jesienią, tak, aby do wiosny zdążył przeniknąć w głąb profilu glebowego.

Granukal jest przydatny do stosowania bezterminowo.

Stosowanie nawozu Granukal ma wpływ na zwiększenie przyswajalności potasu, fosforu oraz magnezu, a także na przyswajalność mikroelementów dla roślin.Skład:
- zawartość wapnia CaCO3: 80%
- zawartość MgCO3: 5%
- zawartość SiO2: 3%

Woda H2O: 10%
Reaktywność: 80%
pH: 8,5-9,5

Postać: stała, granulowana (od 1,0 mm do 5,0 mm: 90%).

Zalecane dawkowania:

ODCZYN pH GLEBY DAWKA
do 4 7 kg / 100 m2
4 – 5 6 kg / 100 m2
5 – 6 5 kg / 100 m2
powyżej 6 3 kg / 100 m2


Nawóz Granukal dostępny jest w opakowaniach jednostkowych 1 Mg (t)

Nawozy organiczno-mineralne Puccioni

Oferujemy możliwość zakupów nawozów i odżywek organiczno-mineralnych włoskiej firmy Puccioni. Firma ma ogromne doświadczenie, powstała ponad 120 lat temu i jest jednym z najnowocześniejszych producentów nawozów na świecie.

Minimalne zamówienie to już 1 paleta produktów. Zakup dokonywany jest bezpośrednio z fabryki we Włoszech, co eliminuje pośredników i pozwala generować zadowalające marże. Przy zakupie nie płacimy też podatku VAT.

Charakterystyka produktów:

BASIC Power – Biostymulatotr, wzmacnia rośliny, działa anty-stresowo
QUIX TOTAL – Efektywny biostymulator dolistny, odżywka mikroelementowa (B; Cu; Fe, Mn; Mo, ZN) system LSA
J-Feed - Nawozy w formie żelowej, która zwiększa efektywność odżywiania roślin
J-Feed N40
J-Feed 22.22.22
J-Feed 12.34.12
J-Feed 8.23.45
N Force – nawóz azotowy, 4 formy AZOTU, działa 120 dni
ROCKET– mikrogranulat, nawóz do wysiewu ultrazlokalizowanego
MATRIX – granulowany nawóz startowy

Więcej na: http://basicpower.pl