Mikroorganizmy EM GreenlandUprawa

Produkty EM Greenland to alternatywny sposób walki z patogenami. Źródłem zdrowia dla roślin jest gleba, w której żyją niezliczone mikroorganizmy przerabiające wiele substancji czyniąc je przyswajalnymi dla roślin. Jednak gleba może również stanowić źródło chorób dla roślin, a dzieje się tak gdy przyorany jesienią materiał organiczny wiosną nadal pozostaje nierozłożony. Oznacza to, że życie glebowe jest na tyle ubogie, że „układ pokarmowy gleby i roślin” nie jest w stanie przerobić resztek materii na plonotwórczą próchnicę, która jest odpowiedzialna za dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin.

EM Naturalnie Aktywny - Płynny nawóz organiczny zawierający skoncentrowaną dawkę Efektywnych Mikroorganizmów EM® i Azotobakter. Przeznaczony do stosowania doglebowego i dolistnego (zawsze w rozcieńczeniu z wodą).
Może być stosowany przez cały okres wegetacji roślin. Stosowany do zaprawiania nasion, wpływa na zwiększenie siły kiełkowania i wyrównanie wschodów. Przyspiesza rozkład resztek organicznych w glebie (słoma, korzenie, łęty). Stymuluje odbudowę warstwy próchniczej gleby i poprawę odczynu pH.
Pozwala na lepsze wykorzystanie przez rośliny składników dostarczanych przez tradycyjne nawożenie. Preparat jest bezpieczny dla człowieka, zwierząt i roślin. Może być stosowany we wszystkich rodzajach upraw. Dostępne pojemności: 1l, 20, 1000.

EM 5 - Biologiczny preparat odstraszający szkodniki i ograniczający rozwój pleśni. Zawarte w preparacie wyciągi roślinne skutecznie odstraszają szkodniki upraw, co pozwala na ograniczenie chemicznych ŚOR. Poprzez zmianę pH środowiska, ogranicza wzrost i rozwój grzybów pleśniowych.

Systematycznie stosowany jako dodatek do opryski z preparatem EM Naturalnie Aktywny lub EM Ogród. Może być stosowany jako oprysk pogłówny jak i przedsiewny do zabezpieczenia gleby przed rozwojem patologicznej mikroflory i pleśni. Więcej informacji na temat stosowania tego produktu znajdziesz w artykułach dotyczących poszczególnych upraw.

Dostępne pojemności: 0,2 l; 1 l; 5 l; 20 l.

Produkcja Zwierzęca

EM Probiotyk - Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do stosowania w żywieniu zwierząt, jako dodatek do wody lub paszy. Wpływa na poprawę przyswajalności i strawność paszy. Stymuluje odporność organizmu. Zasiedla przewód pokarmowy zwierząt probiotyczną mikroflorą, przez co zabezpiecza przed rozwojem bakterii chorobotwórczych. Preparat stosowany w formie oprysków w budynkach inwentarskich ( także w obecności zwierząt) redukuje emisję odorów i wpływa na dobrostan chowu. Zmniejsza wilgotność ściółki. EM Probiotyk poprawia smakowitość paszy i zwiększa jej pobranie, przy zmniejszonym zużyciu na kilogram przyrostu masy ciała. Systematycznie stosowany jako dodatek do żywienia pozwala na znaczne ograniczenie bądź eliminacje leków w hodowli.

Dostępne pojemności: 20 l; 1000 l.

EM Bokashi - Mieszanka paszowa uzupełniająca do stosowania w żywieniu zwierząt. poprawia smakowitość paszy i zwiększa jej pobranie, przy zmniejszonym zużyciu na kilogram przyrostu masy ciała. Systematycznie stosowany jako dodatek do żywienia pozwala na znaczne ograniczenie bądź eliminacje leków w hodowli.

EM BIO - jest nowoczesnym preparatem zawierającym Efektywne Mikroorganizmy przeznaczonym do przekształcania osadów ściekowych i innych odpadów komunalnych w bezpieczny produkt organiczny. Mikroorganizmy tworzące mieszankę zostały tak dobrane, że są fizjologicznie kompatybilne. Tworzą "społeczność" harmonijnie współdziałającą na zasadzie synergii, koegzystującą i skutecznie współdziałającą, co ułatwia im przetrwanie w różnorodnych środowiskach. Komplet enzymów wniesionych przez poszczególne szczepy umożliwia przyjazny dla środowiska rozkład materii organicznej. Efektywne Mikroorganizmywydajnie ekstrahują mikroelementy uwięzione w minerałach, równocześnie przekształcając je w formy łatwo przyswajalne przez rośliny.
Efekty stosowania EM BIO: Stabilizacja osadów ściekowych, piasku i skratek. EM wprowadza przyjazny dla otoczenia naturalny proces mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych, który przebiega również w trakcie magazynowania. W polskich warunkach klimatycznych proces ten trwa od trzech do pięciu miesięcy. Po procesie przetwarzania osad jest ustabilizowany - nie podlega procesom gnicia, nie emituje odorów. Skratki stabilizowane przez EM BIOmożna łatwo poddać segregacji, a oddzielona frakcja biologiczna może być wykorzystana przyrodniczo.
Higienizacja osadów i piasku. Jest wynikiem wprowadzania mieszanki mikroorganizmów, które skutecznie wypierają bakterie chorobotwórcze. Szczególną rolę w procesie higienizacji odgrywają bakterie kwasu mlekowego, grzyby i promieniowce, które produkują bakteriocyny.
Przy prawidłowym zastosowaniu EM BIO istnieje możliwość rezygnacji z higienizacji osadów wapnem. Zmniejszenie objętości i masy osadów.
Likwidacja uciążliwości zapachowej procesów utylizacji osadów.
Przedłużanie żywotności kanalizacji przez zahamowanie korozji rur. ZASTOSOWANIE: przerób osadów płynnych jak i odwodnionych,

- stabilizacja i higienizacja osadów, skratek oraz piasku, - wstępna obróbka ścieków w kanalizacji, - udrażnianie rurociągów kanalizacyjnych - wspomaganie procesów technologicznych w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków - regeneracja systemów drenażowych poletek osadowych i drenaży rozsączających.

Stosowanie EM BIOuzależnione jest od specyfiki oczyszczalni, rodzaju technologii oczyszczania ścieków i jakości osadów. Nadaje się do stosowania w przemysłowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków. Wprowadzane biopreparatu EM BIO do systemu kanalizacyjnego umożliwia zapobieganie procesom gnilnym w ściekach i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów poprzez zmniejszanie emisji gazów. Metoda nie ma nic wspólnego z metodami maskowania odoru, daje efekt trwały, ale wymaga systematycznego stosowania dawek uzupełniających. Dzięki dużej aktywności enzymatycznej preparatu EM BIO w sieci kanalizacyjnej następuje rozkład tłuszczowych osadów, obrastających rurociągi. Ponadto obecność Efektywnych Mikroorganizmów w ściekach zapobiega rdzewieniu elementów metalowych poprzez wytwarzanie na ich powierzchni silnie przylegającej warstwy, ponadto pozwala zapobiec zasiarczaniu. Pomaga to utrzymać drożność i doskonały stan techniczny urządzeń i budowli kanalizacyjnych, wycofać środki chemiczne i obniżyć koszty eksploatacji. EM BIO jest skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu współczesnych problemów utylizacji i przerobu odpadów i ścieków komunalnych.

EM ZAKISZACZ - Mikrobiologiczny inokulant przeznaczony do poprawy procesu zakiszania i konserwacji paszy. Zawiera żywe kultury bakterii kwasu mlekowego w wysokiej koncentracji na 1 ml preparatu. Jest łatwy i bezpieczny w stosowaniu. Przyspiesza zakiszanie pasz o wysokiej zawartości białka (trudno zakiszające się).

Pozwala na uzyskanie wysokiej jakości kiszonki przy niewielkich nakładach.